Solarne elektrane

Solarne Elektrane

Projektiranje solarne elektrane

  • Izrada idejnog i glavnog projekta
  • Komunikacija sa HEP-om

Montaža solarne elektrane

Elaborati i ispitivanja

  • Elaborat statike i vjetrostabilnosti
  • Parametriranje elektrane prema OPIPu i EUEMu
  • Snimanje i analiza parametara kvalitete napona prema normi HRN EN50160:2023, EPZ

Montaža solarnih elektrana

Montažu vršimo prvenstveno na industrijske objekte, što ne isključuje i obiteljske kuće. Montažu vršimo u Hrvatskoj te zemljama EU.
Montaža solarnih elektrana

Elaborati

Kod statike i vjetrostabilnosti koristimo programe kao što su K2-Base, SolidWorks, AXISVM. Sva mjerenja, snimanja i analize vršimo svojim instrumentima; Metrel Class A i Dranetz GuidePlus
Elaborat 1Elaborat 2
Metrel Class A – analizator kvalitete napona
Metrel Class A 1Metrel Class A 2
Dranetz GuidePlus
Dranetz Guideplus

Široka paleta usluga

Vršimo usluge elektrostatske plastifikacije, montaže raznih vrsta i projektiranja.
Opširnije
cross