Protupožarno brtvljenje

Protupožarno brtvljenje ima važnu ulogu na svakoj građevini jer u slučaju požara sprječava širenje vatre i dima preko granica požarnih sektora. Zbog sve veće tehnološke opremljenosti modernih građevina, gustoća svih vrsta instalacija je u porastu pa su tako i izazovi za ispravno izvršenje protupožarnih brtvljenja sve zahtjevniji. Radove iz ovog područja zaštite od požara smiju izvoditi isključivo stručno osposobljene osobe. Posjedujemo Hiltijev certifikat o položenoj obuci za protupožarno brtvljenje.

Široka paleta usluga

Vršimo usluge savijanja cijevi i profila, elektrostatske plastifikacije, montaže i projektiranje u programu “Solid Works”.
Opširnije
cross